top of page

Turvallisuus

Suomen turvallisuuden perusedellytys on Suomen oma armeija. Yleinen asevelvollisuus tulee säilyttää ja vaihtoehtoina on oltava joko aseellinen tai aseeton palvelus. Lähtökohtaisesti koko miesikäluokan on kokonaisuudessaan suoritettava varusmiespalvelus. Suomen sodanajan joukot perustuvat laajaan ja koulutettuun reserviin, joten on pidettävä huolta, että Puolustusvoimilla riittää jokaisessa tilanteessa riittävästi joukkoja kutsuttavaksi aseisiin.

Suomen tulee hankkia vähintään 64 hävittäjää - mielellään jopa 96.

64 hävittäjää on ehdoton minimi sille, että puolustustamme voidaan pitää uskottavana ja koko maata voidaan puolustaa. 96 hävittäjää tarkoittaisi kuutta hävittäjälentolaivuetta, joista yhden voisi alistaa merivoimien alusten suojaamiseen.

 

Omavaraisuus on elintärkeää etenkin sodan aikana ja kriisitilanteissa, joten on todella tärkeää, että suomalainen ruoan tuotanto ja muu tuotanto on turvattu. Euroopan unionin aikakaudella suomalainen maataloustuotanto on ajettu ahtaalle. Sitä ei voi jättää eurooppalaisten markkinoiden armolle, vaan Suomen on tuettava sitä.
 

Jos sotatilanteessa Venäjä sulkee Itämeren, on tärkeää, että meillä on vaihtoehtoinen kuljetusreitti viennille ja tuonnille. Hyödykkeitä pitää voida kuljettaa Suomeen myös sodan aikana, joten Jäämeren rata on rakennettava. Nykyinen esitetty linjaus toisi Jäämeren radan kranaatinheittimen kantaman päähän Venäjän rajasta, joten se on helppo tuhota. Siksi rata on linjattava kulkemaan länteen Ruotsin rajaa pitkin Kolarista Skibotniin, Norjan rannikolle. Nykyisin valmis ratapohja menee jo Kolariin asti, joten länteen linjaaminen on helpoin ja turvallisin linjaus.

Suomen on irtauduttava Ottawan sopimuksesta ja otettava välittömästi takaisin käyttöön jalkaväkimiinat. Mikään ei korvaa jalkaväkimiinaa, joka on halpa ja tehokas puolustusase Suomen maastossa ja olosuhteissa. Jalkaväkimiina vaikeuttaa tehokkaasti vihollisen jalkaväen liikkumista ja edetessään vieraalla maalla vihollisen on pelättävä jokaista askeltaan. Vastaavaa yhtä tehokasta puolustusasetta ei ole.

Suojeluskuntien uudelleen perustaminen turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää. Suojeluskuntatoiminta on vanhastaan tukenut maanpuolustusta ja asekuntoisten, -ikäisten ja -mielisten kenttä- ja ampumataitoa. Koska Puolustusvoimat eivät voi nykyisellä budjetillaan kertausharjoituttaa koko reserviä, on vapaaehtoisella maanpuolustustoiminnalla ratkaisevan suuri merkitys.

bottom of page