top of page

Luonto

Suomen kauniin luonnon suojeleminen kuuluu kansallismielisyyteen. Luonnon ja ympäristön kannalta tulee tehdä mahdollisimman kestäviä ratkaisuja, mutta ei kuitenkaan ihmisen kustannuksella. Suomalainen luonto on pidettävä siistintä ja saasteettomana. Suomalaisilla yrityksillä onkin suuri vastuu pitää huolta ympäristöstämme ja saastuttamisen välttämisestä.

Maavaroja kuten metsiä ja pohjavesiä ei tule myydä ulkomaalaiseen omistukseen. Ei voi olla niin, että esimerkiksi ulkomaalaiset kaivosyhtiöt tulevat kaivamaan malmivarantomme pois ja jättävät luonnon surkeaan kuntoon.

Ydinvoimaon tehokas ja puhdas tapa tuottaa energiaa. Se ei saastuta ilmakehää kuten kivihiili, öljy ja kaasu. Suomi pystyisi parantamaan huoltovarmuuttaan lisäämällä ydinvoiman tuotantoa ja käyttämällä ydinvoimaloissa kotimaista uraania sen sijaan, että se tuodaan ulkomailta.

Kalastus ja metsästys on eettisin tapa lihantuotantoon ja vaikkei se nykyään riitä, sitä tulee mahdollisuuksien mukaan lisätä. Eläimet kuuluvat luontoon ja esimerkiksi metsästetty riista on eläimen kannalta huomattavasti eettisempi vaihtoehto kuin tehotuotanto. Kalakantoja tulee tarkkailla ja ekologisesti kestävää kalastusta tulee tukea.

Kulutus on kohdistettava Suomessa tuotettuihin suomalaisiin tuotteisiin. Kotimaassa tuotettu ruoka ja maataloustuotanto ovat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, kuin toisilta mantereilta Suomeen rahdattavat tuotteet.

bottom of page