Maahanmuutto

Maahanmuutto on Suomelle niin taloudellisesti, kulttuurillisesti kuin turvallisuudenkin kannalta uhka. Maahanmuuttajien huono työllisyys, yliedustus rikostilastoissa sekä surkea sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan aiheuttaa jatkuvasti kustannuksia ja muita ongelmia.

Suomen avokätiset sosiaalietuudet toimivat vetovoimana elintasosurffareille ja rikollisille. Suomesta on tehtävä näille ryhmille epämieluisa kohdemaa lopettamalla suomalaisten verorahojen jakaminen. 

Humanitäärinen maahanmuutto on lopetettava. Turvallisesta maasta saapuvat turvapaikanhakijat on käännytettävä välittömästi takaisin. Tämänkin takia Suomen tulee ottaa rajavalvonta takaisin käyttöön. Kielteisen päätöksen saaneet on otettava säilöön ja palautettava välittömästi kotimaahansa. Jotta kaikki laittomasti maassa olevat löydetään, poliisille on annettava riittävästi resursseja ulkomaalaisvalvontaan. 

Työvoiman tarveharkintaa tulee kiristää. Työperäistä maahanmuuttoa pitää ottaa myös harkiten ja niukasti sekä suosia lähimaiden kansalaisia kuten ruotsalaisia ja virolaisia. 
Suomessa on paljon suomalaisia työttömiä ja tätä rakenteellista työttömyyttä ei ratkaista jättämällä näitä oman onnensa nojaan ja korvaamalla halpatyövoimalla. 

Terrorismin kasvanut uhka vaatii järeitä toimia turvallisuuden takaamiseksi. Jos on syytä epäillä, että ulkomaalainen henkilö olisi suunnittelemassa terroritekoja, on henkilö poistettava maasta ja jo Suomen kansalaisuuden saaneilta poistettava kansalaisuus.