top of page

Suomalainen kulttuuri

Suomalaista kulttuuria, kieltä ja perinteitä ei suojele muut kuin suomalaiset. 

Suomen kielen asema on turvattava. Suomen on säilyttävä tieteen ja opetuksen kielenä kaikilla kouluasteilla, peruskoulusta toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. Suomen tulee olla virallisesti yksikielinen maa.

Suomella on ainutlaatuinen historia, josta meidän on syytä olla ylpeitä. Suomen vapauden ja itsenäisyyden puolesta on taisteltu useissa sodissa. Monet miehet ja naiset haavoittuivat tai menettivät henkensä sen puolesta, että me myöhemmät sukupolvet saamme elää suomalaisessa Suomessa. Suomi on rakennettu meille suomalaisille.

Suomalaista kulttuuria ja historiaa tulee opettaa kouluissa. Opetussuunnitelmassa on pidettävä huoli, että kansamme saavutukset, teot ja uhraukset tuodaan myös nuorempien sukupolvien tietoon.

bottom of page