top of page

Talous

Työnteko, yrittäminen ja sijoittaminen ovat hyvinvointimme perusta.

 

Työnteon tulee olla kaikissa tilanteissa kannattavaa. Kannustinloukut on purettava, mutta toisaalta opiskelijoiden tulorajat pitäisi kohtuullistaa vastaamaan kohonneita elinkustannuksia.

 

Yrittämistä ja työllistämistä on helpotettava energiaverotuksen laskemisella, yrittäjän perusturvan lisäämisellä ja sääntelyn vähentämisellä etenkin lupien suhteen. Yrittäjien verotusta keventämällä helpotetaan lisähenkilöstön palkkaamista.

Piensijoittamista on edistettävä esimerkiksi pääomatuloverovelvollisuuden rajaa nostamalla. Piensijoittajuuden lisääntyminen on tavallisen piensijoittavan ihmisen etu lisätulojen muodossa ja samalla yritysten etu lisärahoituksen kautta. Uskon verojen laskemisen maksavan itsensä takaisin kulutuksen lisääntymisellä.

Julkisissa hankinnoissa tulisi suosia aina ensisisijaisesti kotimaisia tuotteita, olipa sitten kyse rakentamisesta tai vaikkapa koulujen ruokahankinnoista. Myös suomalaisia kuluttajia on ohjattava verotuksella suosimaan kotimaisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita.

Oma kelluva valuutta markka mahdollistaisi meille laajemmat rahapoliittiset keinovalikoimat, kuten ulkoisen devalvaation, joka ei ole nyt mahdollinen EU:n yhteisen rahapolitiikan ja euron takia. Pidän muutenkin tärkeänä, että myös talouden osalta kaikki päätäntävalta on täysin kansallisissa käsissä.

bottom of page